Goście-Gali-Osobowości-i-Sukcesy-Roku-2019
4 Kwi 2019

Laureaci „Luksusowej Marki Roku” to m.in.